Registrere sensur på Fagpersonweb

Husk at obligatorisk aktivitet skal føres før sensur føres. Der obligatorisk aktivitet mangler, skal det gis beskjed til sensur@nmbu.no med emnekode og kandidatnummer.

Sensur kan registreres på følgende måter:

  1. Fagpersonweb
  2. Wiseflow
  3. Sende protokoll til sensur@nmbu.no

Her tar vi for oss registrering av sensur i Fagpersonweb.

Sensurregistrering

  1. Logg inn på Fagpersonweb
  2. Velg sensur øverst
  3. Finn emnet du skal sensurere, fyll inn karakterer og eventuell kommentarer. (Kommentarene blir ikke vist frem til studenten, men kan være til nytte feks ved begrunnelse eller klage)
  4. Når du har fylt inn karakter på de studentene du har resultat for kan du «signere og overføre».
  5. Studenter med «ikke møtt» (ikke levert) skal stå tomme.
  6. Du vil deretter få en kvittering.

Flere detaljer finner du på nettsiden til Felles studentsystem.

Ved tvil, feil eller mangler kontakt sensur@nmbu.no