Regelmessig back up i Windows 7

1. Åpne Startmenyen og skriv inn «Sikkerhetskopi». Velg så sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

win7backup1

2. Fordi dette er første gang du setter opp sikkerhetskopiering må du velge «Konfigurer sikkerhetskopiering»

win7backup2

3. Du må nå velge hvor du ønsker å lagre sikkerhetskopien din. En evt. ekstern disk du har koblet til vil dukke opp her. Trykk oppdater dersom du nettopp har koblet til ekstern disken og du ikke finner den i lista. Avanserte brukere kan også velge å lagre på et nettverk.

win7backup3

4. Hva vil du ta kopi av? Det kan være en fordel å velge dette selv, da Windows vil ta kopi av seg selv også. Mens det stort sett er personlige filer, bilder og musikk vi ønskler ta vare på.

win7backup4

5. Husk å huke bort «inkluder en systemavbilding….» da dette bare vil ta mye unødvendig plass. La kun Biblioteker for «bruker» stå huket av. Dette inkluderer standardbibliotekene til Windows, Mine Bilder, Min Musikk, Mine Dokumenter etc.

win7backup5

6. Så dukker det opp en oversikt over hvvilke valg du har tatt. Velg «Lagre innstillinger og kjør sikkerhetskopi»

win7backup6
Du vil nå få en statusbar som viser fremgangen i sikkerhetskopieringen.