Print og tofaktor-autentisering

Sikker pålogging

NMBU har innført Sikker pålogging (to-faktor-autentisering) på https://print-web.nmbu.no og https://print-mobile.nmbu.no. Det betyr at du får engangskode (OTP) via SMS eller app når du logger på print-web eller print-mobile. Unntaket er NMBU kontrollerte PC-er på campusnett og Eduroam. Disse vil ikke bli avkrevd engangskode ved pålogging. Siden du kommer på når du er utenfor campus er sso.nmbu.no

Hva er tofaktor-autentisering (2FA)?

To-faktor-autentisering er en tryggere måte å logge på hvor brukeren må bekrefte sin identitet 2 ganger, som regel først med brukernavn og passord og deretter ved hjelp av en enhet som mobiltelefon eller kodebrikke. For NMBU sin del vil autentiseringen foregå ved brukernavn og passord, deretter engangskode via SMS eller app. Les mer om 2FA.