Praktisk informasjon om overgangen til NMBU 2014

NMBU-tjenestene – generelt

Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv mm erlagt om fra NVH og UMB til NMBU. Disse tjenestene er tilgjengelige via en fjernkontorløsning – «remote desktop», dvs at man får opp en ny «maskin» på egen skjerm med disse tjenestene.

Alle ved NMBU skal få lagt om sin PC til «NMBU-PC». Dette er imidlertid et omfattende arbeid som tar tid, og må strekke seg flere måneder ut i 2014. Derfor er NMBU-tjenestene tilgjengelige for alle via Remote Desktop fra og med 01.01.2014.

Vi minner at alle må sette passord på sin nye NMBU-bruker før man kan ta i bruk NMBU-tjenestene. Les mer om hvordan her: sette passord for NMBU-bruker

Telefon

NMBU har nytt hovednummer: 67 23 00 00

Dette nummeret vil besvares av et felles servicetorg på begge campusene.

Eksisterende nummer og nummerserier for NVH og UMB vil beholdes inntil videre, og vil fungere som før. Det mao ikke noen fare for at telefonnumre som er gjort kjent for eksterne skal slutte å fungere.

På lengre sikt skal de «gamle» nummerseriene avvikles, og erstattes med numre i den nye nummerserien (67230000-67232999).

Postadresser

Felles postadresse for NMBU (brevpost/arkivverdig post til NMBU sendes hit) :
NMBU
Postboks 5003
NO-1432 ÅS

Postadresser til arbeidsstedene (aviser, tidsskrifter/magasiner, postsendte pakker, adressert reklame osv. sendes hit):

NMBU – Campus Adamstuen, insitutt/enhet, evt. navn, Postboks 8146 Dep., 0033 OSLO

NMBU – Campus ÅS, insitutt/enhet, evt. navn, Postboks 5003, 1432 ÅS

Offisiell epostadresse til NMBU er post@nmbu.no

E-post

Alle får nye epostadresser fra og med nyttår. Den nye adressene blir på formen:

fornavn.etternavn@nmbu.no

Aliaset, dvs «fornavn.etternavn», er basert på det eksisterende aliaset. Personen «Fornavn Mellomnavn Etternavn» med eksisterende epost-adresse «fornavn.m.etternavn@nvh.no» vil dermed automatisk få tildelt «fornavn.m.etternavn@nmbu.no»

De gamle epostadressene vil fortsatt fungere som mottaksadresser en stund framover, og det vil bli gitt beskjed og spurt om tillatelse før de avsluttes. Det vil imidlertid ikke være mulig å sende epost fra hhv nvh.no og umb.no.

Det finnes veiledninger om hvordan ansatte kan legge inn nmbu-kontoen i sin egen Outlook her. Det egen epostløsning for studenter.

Adgangskort

Adgangskortene fungerer som før.

På Campus Adamstuen er adgangskortsystemet et eget system som ikke blir påvirket av omleggingen.

På Campus Ås er adgangskortene knyttet til BAS (brukeradministrativt system) og det innebærer at det er informasjonen om korteier i PAGA som styrer gyldigheten av kortet.

«Vanlig PC-bruk» – hva skjer…

NB! Det skjer ikke noe med din PC eller dine dataområder før du blir kontaktet av IT. Det er kun epost og adgang til administrative IT-systemer som krever ny NMBU-konto ved nyttår.

I 2014 settes det i gang et arbeid med å legge om alle PCer til «NMBU-PC» (NMBU-klient). Dette er et omfattende arbeid som tar tid av rene praktiske årsaker, dvs selv om IT-avdelingen holder et høyt tempo, vil det ta noen måneder å komme igjennom alt.

NMBU-tjenestene gjøres tilgjengelige via remote desktop (https://remoteoffice.nmbu.no) fra og med 01.01.2014. NMBU-tjenestene er naturligvis tilgjengelig for de som har fått «NMBU-PC».

Omleggingen til NMBU-PC vil bli gjennomført gruppevis. I første omgang prioriteres brukere som i dag fortsatt har Windows XP på sine PCer – årsaken er at Microsoft avslutter sin oppdateringsstøtte for Windows XP 8. april 2014, og derfor blir det rett og slett utrygt å benytte XP etter denne datoen. Det betyr dermed at alle med XP må få lagt om til NMBU-PC før april 2014.

Passord og gyldighetsområde

Alle ansatte og studenter har fått nye kontoer på IT-systemene ved NMBU. Som hovedprinsipp skal man kun ha ett passord for alle systemer.

Spesielt for UMB: Sone 2-passordet blir borte i NMBU. Man har kun ett passord og vi opererer ikke lenger med soner.

I en overgangsfase vil UMB-tjenestene fortsatt være aktive, og sone1 og sone2-passordene benyttes på UMB-systemene så lenge de er aktive. For UMB-brukere er sone1-passordet identisk med NMBU-passordet. Sone2-passordet forblir uendret (og vil etter hvert forsvinne)

Spesielt for NVH: Det nye passordet man setter gjelder for NMBU-tjenestene. I en overgangsfase vil NVH-tjenester fortsatt være aktive. Passordet for NVH-tjenestene blir ikke synkronisert med det NMBU-passordet (slik som ved UMB)

Organisasjonsnummer for NMBU

NMBU har organisasjonsnummer: 969 159 570