Portal NMBU

Hva er portal.nmbu.no?

Portal er en samling av IT-tjenester ved NMBU og muliggjør forbedringer som

  • Forenkle påloggingsprosesser, en pålogging for flere tjenster
  • Sikrere pålogging med tofaktor-autentisering og loggføring av aksess.
  • Forenklet brukeropplevelse

Intensjonen fra IT-avdelingen er at alle tjenester som lar seg samle på en god måte i portal primært blir levert på denne måten.

Hvilke tjenester får jeg tilgang til gjennom portalen?

Pr juli 2018 er det forskjellige muligheter basert på lokasjon, enhet og autentisering.

Hjemmefra eller fra enhet som ikke er styrt av IT-avdelingen på NMBU:

Dersom du velger å ikke autentisere med engangskode vil du få tilgang til:

  • Remote Desktop-tjenester som tidligere ble levert via remoteoffice.nmbu.no eller homeoffice.nmbu.no. (les mer om Home Office)

Ved dobbel autentisering med engangskode får du også tilgang til blant annet:

  • Brukerdata
  • Canvas
  • Office 365
  • Intranet
  • eLydia (behovsmeldinger for eiendomsavdelingen)

Dersom du befinner deg på campus med en enhet styrt av IT-avdelingen trenger du bare brukernavn og passord for å få tilgang til alle tjenester du er registrert som bruker av.

Hvordan logger jeg på?

Du går ganske enkelt inn på https://portal.nmbu.no og logger på med din NMBU-identitet. Følg anvisningene og du vil få opp en liste over tilgjengelige tjenster. Portalen er tilgjengelig hvor som helst så lenge du er tilkoblet internett.

Hva er tofaktor-autentisering (2FA)?

Tofaktor-autentisering er en tryggere måte å logge på hvor brukeren må bekrefte sin identitet 2 ganger, som regel først med brukernavn og passord og deretter ved hjelp av en enhet som mobiltelefon eller kodebrikke. For NMBU sin del vil autentiseringen foregå ved brukernavn og passord, deretter engangskode på SMS.

Hva er engangskode (OTP)?

Engangskode er en tilfeldig generert kode som er tidsbegrenset og kun kan brukes en gang. På NMBU får du engangskode på SMS ved pålogging til portal per juli 2018.

Det er planlagt en utvidelse på brukerdata i løpet av 2018 som lar brukere registrere en app som Google eller Microsoft Authenticator i stedet for SMS.

Forventes det endringer i hvilke tjenester som er tilgjengelige og hvordan de tilgjengeliggjøres?

Ja, i forbindelse med GDPR-prosjektet ved NMBU forventes det endringer i tilbudte tjenester og hvordan de blir tilgjengeliggjort fremover. Mer informasjon om dette blir tilgjengelig etter hvert som prosjektet pågår.