PM-dag

PM-dag er en dag hver måned hvor IT-systemene blir oppgradert. PM står for Preventive Maintenance, altså forebyggende vedlikehold. Dagene følger Microsoft sin syklus for utgivelse av oppdateringer som er den andre tirsdagen i hver måned, også kalt «Patch Tuesday«. Vår PM-dag er med andre ord ikke en vilkårlig valgt dag, selv om det noen ganger kan virke slik. Har du spørsmål om PM-dag kontakt IT-avdelingen.