Passord på NMBU

OBS: Nye passordkrav innføres fra 26.10.2020. Se detaljer under.

Passord beskytter din personlige informasjon og identitet mot misbruk. Derfor må du ikke oppgi dette til noen. IT-seksjonen vil ikke spørre deg om passordet ditt, vi har de nødvendige verktøy for å kunne utføre arbeidet uten ditt passord. Ikke oppgi passordet til noen, verken på e-post, telefon eller på noen annen måte.

Les mer om gamle og nye passord ved overgangen til NMBU

Hvordan behandle passordet

 • Ikke oppgi passordet til noen.
  Passordet er bare ditt og er din sikkerhet mot misbruk av din elektroniske identitet.
 • Ikke skriv ned passordet ditt.
  Unngå at andre kan tilegne seg passordet ditt.
 • Passord må ikke sendes over e-post eller telefon.
  Alle forespørsler etter passord på e-post kan du betrakte som forsøk på å svindle deg.
 • Ikke bruk NMBU-passordet til pålogging på andre systemer.
  Ikke alle systemer som krever pålogging har like god sikkerhet ved sending eller lagring av passord. Spesielt passord som sendes over Internett kan komme på avveie. Internett-adresser med https i stedet for bare http i starten betyr at informasjonen sendes kryptert, og er dermed sikrere.
 • Offentlige PC-er må betraktes som usikre.
  PC-er på Internett-caféer, kiosk-løsninger, flyplasser mv., bør bare brukes til generell surfing. Unngå bruk av sensitiv informasjon på slike maskiner; passord, bank- og personlysninger.
 • Ukrypterte trådløs-nett må betraktes som usikre.
  Vær ekstra påpasselig om du bruker ukrypterte trådløse nettverk.
 • Bruk forskjellig passord på forskjellig tjenester.
  Bruk ikke samme passord hos forskjellige tjenestetilbydere.

Hvordan lage et godt passord

Et godt passord skal være vanskelig å gjenskape for en annen part. I dag finnes det mange ulike teknikker for å gjenskape et passord. Derfor må passordet ditt være godt nok rustet til å tåle disse. Det viktigste med et passord er lengden og kompleksiteten:

 • Lengde: bruk minst 10 tegn i passordet. Lengre passord kan med fordel benyttes.
 • Kompleksitet: ”Ski37$kole” er mer komplekst enn ”ski37skole”

Et passord må, i tillegg til å være minst 10 tegn langt, og inneholde minst 5 ulike tegn, oppfylle 3 av følgene 4 egenskaper:

 • Små bokstaver: abcde…
 • Store bokstaver: ABCD..
 • Tall: 0123456789
 • Spesialtegn: ! # $ % & ( ) = ? + * – _ , . < > { } [ ]
 • Følgene tegn skal ikke benyttes:
  – Spesialtegn som brukes i programkode: ; : “ ’ ` | \ /
  – Språkspesifikke tegn som blant annet: æ ø å Æ Ø Å

For passord lengre enn 10 tegn kan 2 av de 4 egenskapene holder.

Nå støtter vi passord-setninger! For å kvalifisere til dette må passordet inneholde minst 16 tegn, og minst 2 av 4 kategorier. Dette løses normalt med små bokstaver, og mellomrom eller bindestrek mellom ordene, eller ett ord med stor forbokstav. Fordel med en passord-setning er at vanlige ord kan benyttes, og passordet derfor blir lettere både å huske og å skrive.

Tips for å lage et passord man husker

Bruk en passord-setning:

Her bruker du en hel setning på til sammen mer enn 16 tegn. Setningen må minimum inneholde et spesialtegn, et tall eller en stor bokstav i tillegg til små bokstaver. Dette løses gjerne med mellomrom eller bindestrek i stedet for mellomrom eller ved å bruke noen store bokstaver. Du kan øke kompleksiteten ved å stokke om på rekkefølgen. Her er noen eksempler:

 • Jeg-gikk-tur-skogen-i
 • regner-det-katter

For passord: Ta utgangspunkt i et ord:

Tar man utgangspunkt i et ord kan man med noen grep gjøre det til et gyldig passord ved å:

 • Bruke store og små bokstaver om hverandre
 • Legg til noen tall i passordet
 • Legg til noen spesialtegn

Unngå språkavhengige tegn som du kan risikere å ikke ha tilgang til ved pålogging
Eksempel: For eksempel ordet «skisko». Gjør så for eksempel følgende:

 • Bruk store og små bokstaver om hverandre (SkIsKole)
 • Legg til noen tall i passordet (SkI37sKole)
 • Legg til noen spesialtegn (SkI!37sKo_le)

For passord: Ta utgangspunkt i en setning

Bruker man første bokstav i hvert ord i en setning, sang, dikt el.l. får man fort et langt passord. Hvis man så gjør følgende:

 • Bruker store og små bokstaver om hverandre
 • Legger til eller erstatter noen bokstaver med tall
 • Legger til eller erstatter noen bokstaver med spesialtegn

Så har man et gyldig passord.

Eksmpel: En av setningene i Peer Gynt gir følgende bokstavrekke «ojhehlssdj». For å få et gyldig passord kan følgende gjøres:

 •  Bruker noen store bokstaver og får: ojhehLssdJ
 • Erstatter noen bokstaver med tall: 0jh3hLssdJ
 • Erstatter noen bokstaver med tegn: 0jh3hL$$dJ

Noen kunstneriske muligheter

 • Spiller du piano? Se for deg en tastaturrekke som hvite tangenter og en annen som svarte. Spill et par akkorder. Shift kan være pedal for å få de store bokstavene.
 • Orgel? Med øvre og nedre manualer dekker du hele tastaturet.
 • Flink å danse? La fingrene danse en figur på tastaturet.
 • Se for deg en tegning eller annen form du kan overføre til tastaturet.

Sving innom tall, spesialtegn og store bokstaver.

NB! Eksempel -passordene over må ikke benyttes, heller ikke passord som likner på disse.

Hvordan skifte passord

Gå til siden Hvordan skifte passord