OVERSIKT OVER KURS I P360 UKE 49 – 4.-8. DESEMBER 2017

Det skal kjøres kurs i P360 hele uke 49. Kursene holdes i Dataopplæringssalen i Tårnbygningen på Campus Ås. De nye timeskursene vil videreføres i 2018 dersom de blir godt mottatt.

Kurs i november på Adamstuen finnes i NMBU-kalenderen på intranett i tillegg til utsendt informasjon. Neste kursanledning for begge campus blir i 2018.

Påmelding bes sendt via epost til monica.blomli@nmbu.no med beskjed om hvilket kurs du ønsker å delta på senest 2 dager før kurset. Ved ønske om deltakelse på flere kurs, oppfordres det til å sende én epost med ønskene innen 2 dager før første kurset starter. Innkalling via Outlook-kalenderen blir sendt fra kursholder slik at tiden reserveres i kalenderne, og kursholder får oversikt over deltakerantall mv. 

Velkommen på kurs! 

Beste hilsen

Monica Blomli

Dokumentsenteret

6723 0038

(952 68 652)

Mandag 04. desember Type kurs/workshop Hvem dette passer for Beskrivelse av innhold
0830 – 1000 Workshop Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt del 1 og 2 først. Gjennomgang av ny P360-versjon SP9 mai 2017, oppfriskning av funksjoner, spørsmål og svar – vi jobber sammen for å øke kompetansen og forståelsen
1030 – 1130 Drag&drop Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi går gjennom de ulike funksjonene for å dra over eposter og filer til saker og saksdokumenter, og å dra filer ut fra P360 over til epost.
1230 – 1530 Grunnkurs del 1 Dette kurset er obligatorisk for alle nye ansatte som skal bruke P360 som saksbehandlingsverktøy i hverdagen. For å kunne ta produksjonskurset del 2, skal dette del 1 tas først. Kurset tar for seg det grunnleggende i P360, og du vil få en liten innføring i hva det innebærer å være offentlig ansatt med tanke på lovverket vi er underlagt.
Tirsdag 05. desember Type kurs/workshop Hvem dette passer for Beskrivelse av innhold
0830 – 1130 Produksjonskurs del 2 Alle som har tatt grunnkurs del 1 samt de som ønsker repetisjon fra tidligere deltakelse på del 2 (så ofte man selv ønsker) Kurset tar for seg produksjon av sak, prosjekt, ulike dokumenttyper, samt søk, skjerming, arbeidsflyt, rettigheter og drag&drop.

Arbeidsflyt og saksfremlegg blir kjapt gjennomgått da dette nå tilbys som egne kurs.

1215 – 1315 Arbeidsflyt Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi går gjennom «Send til gjennomgang» og «Send til godkjenning. Brukes i mange sammenhenger, men spesielt nå ved bruk av saksfremlegg ifm. utvalgsmodulen i P360.
1330 – 1430 Saksfremlegg Alle som har tatt P360 i bruk, har vært på kurs, og som kommer til å skrive saksfremlegg til et eller annet utvalg Vi går gjennom hvordan vi produserer saksfremlegg i P360 slik at det når utvalgssekretær på riktig måte via utvalgsmodulen i P360. Epost og notat skal ikke brukes til utvalg som har tatt utvalgsmodulen i bruk!
1445 – 1530 Rettighetsstyring Alle som har vært på kurs og tatt P360 i bruk Kurset tar for seg hvordan rettighetsstyringen i P360 fungerer. Deling av filer, skjerming og innsyn.
Onsdag 06. desember Type kurs/workshop Hvem dette passer for Beskrivelse av innhold
0830 – 1130 Grunnkurs del 1 Dette kurset er obligatorisk for alle nye ansatte som skal bruke P360 som saksbehandlingsverktøy i hverdagen. For å kunne ta produksjonskurset del 2, skal dette del 1 tas først. Kurset tar for seg det grunnleggende i P360, og du vil få en liten innføring i hva det innebærer å være offentlig ansatt med tanke på lovverket vi er underlagt.
1215 – 1315 Arbeidsflyt Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi går gjennom «Send til gjennomgang» og «Send til godkjenning. Brukes i mange sammenhenger, men spesielt nå ved bruk av saksfremlegg ifm. utvalgsmodulen i P360.
1330 – 1430 Saksfremlegg Alle som har tatt P360 i bruk, har vært på kurs, og som kommer til å skrive saksfremlegg til et eller annet utvalg Vi går gjennom hvordan vi produserer saksfremlegg i P360 slik at det når utvalgssekretær på riktig måte via utvalgsmodulen i P360. Epost og notat skal ikke brukes til utvalg som har tatt utvalgsmodulen i bruk!
1445 – 1530 Rettighetsstyring Alle som har vært på kurs og tatt P360 i bruk Kurset tar for seg hvordan rettighetsstyringen i P360 fungerer. Deling av filer, skjerming og innsyn.
Torsdag 07. desember

 

Type kurs/workshop Hvem dette passer for Beskrivelse av innhold
0830 – 1130 Produksjonskurs del 2 Alle som har tatt grunnkurs del 1 samt de som ønsker repetisjon fra tidligere deltakelse på del 2 (så ofte man selv ønsker) Kurset tar for seg produksjon av sak, prosjekt, ulike dokumenttyper, samt søk, skjerming, arbeidsflyt, rettigheter og drag&drop.

Arbeidsflyt og saksfremlegg blir kjapt gjennomgått da dette nå tilbys som egne kurs.

1230 – 1400 Workshop Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt del 1 og 2 først. Gjennomgang av ny P360-versjon SP9 mai 2017, oppfriskning av funksjoner, spørsmål og svar – vi jobber sammen for å øke kompetansen og forståelsen.
1430 – 1530 Kontakter og dokumenttyper Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi gjennomgår hvordan vi oppretter kontaktkort for nye kontaktpersoner og privatpersoner. Videre ser vi på de ulike dokumenttypene, og tilhørende kontakter for å øke forståelsen for ekstern og intern korrespondanse.
Fredag 08. desember Type kurs/workshop Hvem dette passer for Beskrivelse av innhold
0830 – 0930 Drag&drop Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi går gjennom de ulike funksjonene for å dra over eposter og filer til saker og saksdokumenter, og å dra filer ut fra P360 over til epost.
1000 – 1100 Kontakter og dokumenttyper Alle som har tatt i bruk P360 i en eller annen grad. Helt nye brukere uten kurs bør vente til de får tatt minimum del 1 først. Vi gjennomgår hvordan vi oppretter kontaktkort for nye kontaktpersoner og privatpersoner. Videre ser vi på de ulike dokumenttypene, og tilhørende kontakter for å øke forståelsen for ekstern og intern korrespondanse.