Overgang til Office 365 – filer som skal over til P360

Vedlagte brukerveiledninger er ment å hjelpe deg i å foreta en vurdering og klassifisere dine filer som i dag befinner seg på fellesområder/hjemområder, og deretter overføre de filene som skal over i P360.

Klassifisering av dokumenter-v2 (002) pr 040219

Hva skal registreres i P360 pr 040219

Lagre fil fra filområde over i P360 pr 040219