Oppstartsguide for ansatte – Fronter

Denne guiden skal gi deg en kjapp innføring i hva du trenger for å gjennomføre ett emne i Fronter. Det finnes mye forskjellig hjelp ute på nettet, men her har vi prøvd å være spesifikk på NMBUs oppsett av Fronter.

Fronter-«bygningen»

Fronter bruker en bygninganalogi. Du har en Dagens-forside (resepsjon). Du har korridorer (institutt). Du har rom (emne/kurs).

Hver enkelt person får tilgang basert på sin rolle i bygningen.

Dagens

Dagens er førstesiden som dukker opp når du logger inn i Fronter. Denne er indivisuell og samler innhold fra rom du har tilgang til.

today page

 1. 10 siste nyheter fra dine rom
 2. E-post (Setup guide)
 3. Siste diskusjoner fra forum
 4. 10 siste dokumenter fra dine rom
 5. Linker til tilgjengelige tester og innleveringer
 6. Hurtig tilgang til noen av dine rom.
 7. Full romliste
 8. Personlige verktøy (post, kontaktsøk etc)
 9. Klikk på navnet ditt vil gi tilgang til din profil og logg ut-knapp. Her kan du for eksemepel legge inn ett bilde av deg.

Nytt rom? Arkivert rom?

På ethvert tidspunk inneholder Fronterbygningen ca 1500 rom (+arkiverte rom). Vi må derfor ha noen rutiner for å holde det ryddig.

 1. Nye rom åpnes 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret. For hver nye eksamen i ett emne opprettes ett nytt rom.
 2. Rom blir arkivert når karakter blir satt (men ta det med ro: Vi sletter ingenting med det første. En e-post til din superbruker eller fronterhjelp@nmbu.no vil kunne hjelpe deg å åpne rommet igjen dersom det trengs.

Åpne ett rom

I romåpningsmenyen anbefaler vi å alltid bruke valg nr 2 (kopier fra rom).

Der kan du velge å enten kopiere inn en tidligere versjon av rommet eller fra en mal (Rommal Template NMBU 2015).

Denne malen kommer med både norsk og engelsk forside. For å bytte kan du følge bruksanvisningen her: Attach a page to the Frontpage.

 

Rommet

Alle rom kan være forskjellig og inneholde forskjellige verktøy. Her viser vi hvordan NMBU-malen er tiltenkt brukt.

 1. Rediger forsiden. Her klikker du for å redigere alle elementene på forsiden. Når du er i redigeringsmodus klikker du på en av boksene for å redigere den ved hjelp av editoren.
 2. Plassholder for emnenavn/navn på lærer.
 3. Linker til mapper med innhold. Klikk på linkene for å komme til mappene der det er ment at du skal laste opp ditt innhold. Dersom du synes linkene ikke passer til ditt emne kan du redigere dem som beskrevet i punkt 1.
 4. Plassholder for nyheter. Nyheter skrevet i rommet dukker opp her og på forsiden av Fronter (Dagens).
 5. Plassholder for bilde/video/RSS-feed/annet innhold.
 6. Plassholder for institutt-navnet.
 7. Liste over deltakere i rommet og deres rettigheter. Der kan du for eksempel sende e-post.
 8. Ett arkiv beregnet på generell informasjon som linker til emnebeskrivelse, instituttet, Studentenes informasjonstorg osv.
 9. Nyhetsarkiv. Nyttig dersom du har mange nyheter
 10. Arkivet der alt innhold som du har under lenkene på forsiden ligger lagret
 11. «Gulvet» i rommet. Her kan du endreegenskaper, tilgjengelige verktøy, statistikk og  aktivere studentvisning.
 12. «Pin». Her kan du feste fanen slik at den alltid er der når du åpner Fronter.

Arkiv

Ett arkiv er der du legger innholdet ditt.

Mest brukt for å laste opp filer og ta i mot innleveringer

Denne videoen gir deg en oversikt over mulighetene:

Innleveringer

Du kan bruke Innleveringsmappe i arkivet eller det nye innleveringsverktøyet.

Lage nyheter

Klikk på «ny nyhet» på forsiden i rommet for å lage en nyhet. Legg merke til den lille pilen oppe til høyre i redigeringsvinduet. Den gir deg tilgang til flere redigeringsvalg.

Noen tips:

 • Bruk datoene aktivt
  • En melding om at en time er avlyst er ikke aktuell og bør ikke vises etter at den aktuelle dagen er over.
 • Bruk bilder («legg til bilde» under skrivevinduet).
  • Ett godt bilde gjør at leseren oppfatter kjapt hva nyheten handler om.
 • Bruk internlenker for å hjelpe leseren.
  • La brukeren slippe å lete etter det du henviser til og legg heller på en lenke på teksten rett til dokumentet, prøven, innleveringen osv.

Lage en prøve/undersøkelse

Prøveverkøtyet kan brukes til flervalgsprøver, undersøkelser og mye mer. Denne komplette guiden kan hjelpe dere, men vår erfaring er at for å mestre dette verktøyet må det prøves og feiles. Det er mange valg å ta som man kanskje ikke ser rekkevidden av før man har prøvd seg frem.