Opprette sensor på emne

Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere som har tilgang til Felles studentsystem.

dersom en fagperson ikke har tilgang til å sensurere ett emne på fagpersonweb kan du som studieveileder som regel rette dette selv.

Bildene du trenger finner du i Vurdering -> bilder -> Sensor/kommisjon:

Personen må være oppnevnt som sensor for riktig sted og periode i bildet «sensoroppnevning». legg til ny rad dersom han/hun ikke finnes:

Deretter i bildet «kommisjon med sensorer» kan du søke opp emnet og eventuellt legge til manglende sensor med ny rad: