Oppdatere telefonnummer på studentweb/søknadsweb

Kontakt og reservasjonsregisteret (KORR)

Studentweb ved NMBU er koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR) og du kan oppdatere ditt telefonnummer og kontaktadresse der.

Siden Min profil i Studentweb

  • Når studenten/søkeren åpner siden Min profil i Studentweb/Søknadsweb kontakter Studentweb/Søknadsweb KORR for å laste ned mobilnr., privat (ekstern) e-postadresse og eventuell digital postkasseadresse.
  • Studenter/søkere som finnes i KORR kan ikke oppdatere mobilnr. eller privat/ekstern e-postadresse i Studentweb/Søknadsweb. Det ligger i stedet en lenke til KORR der personen selv kan oppdatere opplysningene.
  • Hvis studenten ikke finnes i KORR, kan studenten/søkeren oppdatere opplysningene i Studentweb/Søknadsweb.
  • Noen får varselet «Du må lagre denne siden for å oppdatere studiestedets register med de siste opplysningene fra Kontakt- og reservasjonsregisteret». Varselet kommer når Studentweb/Søknadsweb henter nye opplysninger fra KORR og disse ikke stemmer med det som allerede er registrert FS. Studenten må da lagre profilen for å oppdatere FS med de nye opplysningene.
  • Studenter skal fortsatt skrive inn og oppdatere semesteradressen i Studentweb.

Informasjon om KORR fra Difi