Om nye og gamle passord i forbindelse med overgangen til NMBU

Passord ved NMBU

Alle ansatte og studenter får nye kontoer på IT-systemene ved NMBU. Som hovedprinsipp skal man kun ha ett passord for alle systemer. Det kan likevel være noen unntak i en overgangsperiode.

For å benytte NMBU-systemene må man sette passord for NMBU-kontoen(e).

Om nye og gamle passord for ansatte og studenter fra NVH

Det nye passordet man setter gjelder for NMBU-tjenestene.

I en overgangsfase vil NVH-tjenester fortsatt være aktive. Passordet for NVH-tjenestene blir ikke synkronisert med det nye NMBU-passordet (slik som ved UMB). Dvs man benytter det gamle passordet på NVH-tjenestene så lenge man benytter disse -f.eks til innlogging på PCen inntil man får gjort om denne til en NMBU-PC.

Men det nye NMBU-passordet må benyttes til epost-kontoen (outlook) og til administrative systemer.

Om nye og gamle passord for ansatte og studenter fra UMB

Det nye passordet man setter gjelder for NMBU-tjenestene.

Det gjelder også for «gamle» UMB-tjenester hvor man benyttet sone1-passord. Mao Sone1-passordet er identisk med NMBU-passordet. Det betyr at man benytter det nye passordet også ved innlogging på PCen (i motsetning til brukerne på Adamstuen).

Sone 2-passordet blir borte i NMBU. Man har kun ett passord og vi opererer ikke lenger med soner.

I en overgangsfase vil UMB-tjenestene fortsatt være aktive, og sone1 og sone2-passordene benyttes på UMB-systemene så lenge disse tjenestene er aktive. Sone2-passordet forblir uendret.