Epost for studenter Office365

NB! Du må først sette passord i NMBU før du kan lese e-post!

student_mail_no_01

For å lese eposten din går du til denne adressen http://webmail.nmbu.no/.

student_mail_no_02

Velg nå Studenter ved NMBU

nmbu_webmail-1

Når siden er lastet inn fyller du inn brukernavn@nmbu.no eller fornavn.mellomnavn.etternavn@nmbu.no i brukernavn feltet, og nmbu-passordet  i passord feltet. Klikk på Sign In.

Nå kan du bruke eposten din!

Brukerveiledning på hvordan du flytter UMB e-post inn i NMBU e-post(kun studenter)

Videresending

mail_1

Øverst til høyre klikker du på tannhjulet og deretter Epost/Mail

mail_2

Til venstre finner du videresending/forwarding.

Fyll inn din private_epost_adresse@eksempel.no forwarding feltet. Du kan velge om du vil beholde en kopi av e-postene i webmailen. Klikk deretter på lagre. Da er du ferdig.

For å stoppe videresendingen klikker du på stop forwarding.

Forrige