E-post for studenter i Office 365

NB! Du må først sette passord i NMBU før du kan lese e-post!

For å lese eposten din går du til denne adressen https://portal.office.com

Velg Sign In

Studenter skriver epost.adressen.din@nmbu.no.

Velg Work og school account created by your IT department

…og skriv inn ditt passord.

Du har nå tilgang til Outlook og flere Office 365 apper.

Forrige