Epost for studenter i Office 365

NB! Du må først sette passord i NMBU før du kan lese e-post!

For å lese eposten din går du til denne adressen https://portal.office.com

nmbu_webmail-1

Når siden er lastet inn fyller du inn brukernavn@nmbu.no eller fornavn.mellomnavn.etternavn@nmbu.no i brukernavn feltet, og nmbu-passordet  i passord feltet. Klikk på Sign In.

Nå kan du bruke eposten din!

Videresending

mail_1

Øverst til høyre klikker du på tannhjulet og deretter Epost/Mail

mail_2

Til venstre finner du videresending/forwarding.

Fyll inn din private_epost_adresse@eksempel.no forwarding feltet. Du kan velge om du vil beholde en kopi av e-postene i webmailen. Klikk deretter på lagre. Da er du ferdig.

For å stoppe videresendingen klikker du på stop forwarding.

Forrige