Ny påloggingsmetode i Skype for Business

Fra 21.09.2020 blir det ny påloggingsmetode for Skype for Business. Ny påloggingsmetode vil øke sikkerheten. Dette er også ett ledd i overgangen til Teams. Ny påloggingsboks i Skype for Business vil se slik ut:

Etter at du er flyttet til Teams vil du få opp dette bilde hvis du forsøker å åpne Skype for Business.