Mediasite Desktop Recorder

Mediasite blir driftet av Læringssenteret, og brukerveiledninger finner du på Læringssenterets nettsider

Henvendelser angående Mediasite skal i utgangspunktet gå til læringssenteret (learningcenter@nmbu.no).