MATLAB for studenter

Dette er en guide for studenter til å laste ned Matlab til personlig data. En trenger ikke ikke spesiell tilatelse fra lærer for å få programmet av oss, men man må møte opp personlig på Datatjenesten for å få en lisens kode. Installasjonsfila laster dere ned selv fra Matlab sine sider etter dere har registrert dere der som bruker med lisenskoden.

Når du har mottatt lisenskoden må du følge disse stegene:

STEG 1: Opprette en MathWorks konto. 

For å opprette en MathWorks konto går du til denne siden http://www.mathworks.se/ . Her er det viktig at du registrerer deg med din NMBU-epost, og kontoen må settes opp for «Academic Use»

step 1

 

STEG 2: Legge studentlisensen til din konto

Før programvaren kan aktiveres må du legge til studentlisensen til din MathWorks konto. For å gjøre dette må du bruke «Activation Key» på «License Center». På din kontos hovedisde klikker du på «Manage Licenses», og deretter «Add License»

step2

 

I dialogboksen velger du «Activation Key» og klikker «Continue»step3

Nå kan du legge inn produktnøkkelen du har mottatt fra Datatjenesten.

step4

 

STEG 3: Installering av produktfiler

På lisenssiden klikker du på «Download Products». Følg instruksjonene i hver dialogboks i nedlastningsprosedyren.

Start så MathWorks Installer ved å dobbelklikke på installasjonsfila. Du vil nå logge inn med din «Math Work»-konto:

step5

 

Velg lisensen og klikk «Next» og følg installeringsguiden videre.

STEG 4: Aktivering av programvare

I «MathWorks Software Activation» dialogboks klikk «Next». Og fullfør aktiveringen ved å klikke «Finish».

 

Har du spørsmål om installering av MATLAB ta kontakt med Datatjenesten.