MATLAB for studenter

Dette er en guide for studenter til å laste ned Matlab til personlig data. En trenger ikke ikke spesiell tillatelse fra lærer for å få programmet av oss, men man må møte opp personlig på Datatjenesten for å få en lisens kode. Installasjonsfila laster dere ned selv fra Matlab sine sider etter dere har registrert dere der som bruker med lisenskoden.

Når du har mottatt lisenskoden må du følge disse stegene:

STEG 1: Opprette en MathWorks konto. 

For å opprette en MathWorks konto går du til denne siden http://www.mathworks.se/ . Her er det viktig at du registrerer deg med din NMBU-epost, og kontoen må settes opp for «Student Use»

matlab1

 

STEG 2: Legge studentlisensen til din konto

Du mottar en e-post med en verifiseringlink. Trykk på linken og fyll ut informasjonen som mangler. Helt nederst kan du skrive inn studentlisensen du har hentet på Datatjenestens kontor.

matlab2

 

 

STEG 3: Installering av produktfiler

Under «My Software» ser du lisensene knyttet til din profil. Trykk på «Download», og installasjonsfilen blir lastet ned. Kjør filen.

matlabmysoftware

Velg å logge inn med MathWorks-kontoen. Klikk “next».

step5

Velg lisensen og klikk «Next» og følg installeringsguiden videre.

STEG 4: Aktivering av programvare

I «MathWorks Software Activation» dialogboks klikk «Next». Og fullfør aktiveringen ved å klikke «Finish».

 

Har du spørsmål om installering av MATLAB ta kontakt med Datatjenesten.