Skype for Business (S4B) på Android

Finn og installer Skype for Business på Play Store. Deretter åpner du programmet.

For å logge inn på Skype for Business fyller du inn som på bilde under.
fornavn.etternavn@nmbu.no, passord. Velg «Show Advanced Options» og skriv nmbu\brukernavn under «User Name», deretter «Sign In».

Screenshot_2015-01-19-08-59-02

Så fyller du inn telefonnummeret til din Android telefon, og «Continue».

Screenshot_2015-01-19-08-57-32

Sett «Sync Contacts» til «On», deretter continue.

Screenshot_2015-01-19-09-00-17

Deretter kommer du til Start skjermen for S4B, den skal se omtrent slik ut:

Screenshot_2015-01-19-09-02-03

Hvis man ikke er koblet til et trådløst internett kan samtalekvaliteten bli ganske dårlig, så hvis det er ønskelig å kun ha samtaler når man er tilkoblet wifi så kan man gå inn på «Options» og velge dette. Se bilder under.

Screenshot_2015-01-19-09-05-05

Screenshot_2015-01-19-09-05-27(2)