Skype for Business (S4B) – Kobling til Trio

For å få S4B til videresende anrop til Trio når du er satt til ferie må dette nummeret legges inn manuelt.

1. Åpne S4B. Trykk på tannhjulet, så «Tools» deretter «Call Forwarding Settings».

LyncForw01

2. Klikk på «(No voice mail. Calls will continuosly ring for 20 seconds.)»

LyncForw02

3. I den øverste boksen velg «New Number or Contact».

LyncForw03

4. Skriv inn 67230009, eller velg +4767230009 fra listen under og trykk «Ok».

LyncForw04

5. Du kan bestemme hvor mange sekunder det skal ringe, for eksempel 25 sekunder som på bildet. Trykk «Ok».

LyncForw05

6. Du skal da få de nye innstillingene, trykk «Ok» og du er ferdig.

LyncForw06