Lync blir til Skype for Business

Microsoft oppgraderer samhandlingsløsningen Lync. Nytt navn er Skype for Business. Oppgraderingen påvirker hvordan tilhørende ikoner på din PC ser ut. Skype for Business vil ikke erstatte Skype om du har denne installert.

Følgende endringer trer i kraft på din PC:

1. Nytt ikon på skrivebordet vil se slik ut:

lync2013icon

2. Møteinnkalling i Outlook heter nå «New Skype Meeting»:

skypemeetingicon

3.  Søk etter Lync på Windows 8 startskjermen vil vise «Skype for Business 2015»:

skypesearchwin8

4. Å bli med på nytt møte heter nå «Join Skype Meeting»:

joinskypemeeting