Lokal lisens ArcGIS

Enkelte som har ArcGIS installert på maskiner som skal brukes i felt eller uten nett, vil ha behov for en lokal lisens på maskinen. Med den nye versjonen av lisensserveren for ArcGIS er det nå mulig å «låne» lisenser lokalt inntil 365 dager (ett år).  Merk at lisensen fornyes i januar hvert år.

Veiledningen under viser hva du som bruker må gjøre for å få til dette. Det er ikke behov for administratorrettigheter på maskinen for å låne med seg lisens. ArcGIS må være installert på maskinen først. Mangler du programmet, kan dette installeres fra «Application Catalog».