Lagring av favoritten

1) Start med å finne din personlige mappe

Høyer klikk på Windows startknappen, så velg File Explorer:
Browse til C:\Users og finn din brukernavn og deretter `Favorites` katalogen

Sjekk om du se dine favoritter i katalogen

2) Høyer klikk på katalogen og `Copy` den mappe

copy

 

Velg nå din hjemmeområde på Z: drive og `Paste` din mappe:

Z

Nå er du ferdig!