Kopiere Outlook kontakter

Denne veledningen gjelder kopiering av kontakter mellom Outlook-kontoer.

1. Gå til Fil og Open & Export

outl-open-exp

 

2.  Velg Import/Export

outl-imp-exp

 

3. Velg Export to a file og trykk Next.

exp-to-file

 

4. På filtype velger du Outlook Data File og trykk deretter Next.

out-data-file-exp

 

5. Finn profilen du vil exportere fra(se etter profil-symp-outl symbolet etterfulgt av epostadressen din). Finn mappen med kontaktene (Kontakter eller Contacts). Huk av på include folders. Trykk Next.

outl-exp-contacts

 

6. Velg mappen for lagring av filen og angi et navn for den. Huk av på Allow duplicate items to be created. Trykk deretter finish.

allow-dupl

 

7. Du vil nå bli bedt om å legge inn et passord. Opprett et valgfritt passord ved å taste den inn to ganger.

out-password-exp

8. Blir du bedt om å taste passord på nytt, bruker du det passordet du laget under pkt 7.

9. Gå til File, Open & Export og velg Import/Export. Velg Import from another program or file og trykk Next

outl-import-file

 

10.  Velg Outlook data file og trykk Next.

outl-imp-datafile

11. Finn filen du eksporterte i pkt 1-8 med browse. Huk av på allow duplicates to be created. Trykk Next.

allow-dupl-imp

 

12. Blir du bedt om å taste passord, bruk passordet fra pkt. 7.

13. Velg det eksporterte objektet (kontakter / Contacts).  Velg innstillingene slik som de er vist under. Pass på at du velger NMBU-kontoen under Import Items into the same folder in.

b12

 

14. Trykk på People-ikonet outl-people neders på venstre side i menyen, og sjekk at kontaktene ble kopiert til den nye profilen.

b13