Kopiere kalenderbegivenheter i listemodus

Hvis du har litt større mengder i kalenderen kan du vurdere å kopiere kalenderelementer med kalenderen i listemodus.

Følg oppskriften i denne videoen: http://relay.hiof.no/camtasia/Lars%20Vemund%20Soler%C3%B8d/Flytte%20kalenderelementer/Flytte_kalenderelementer_-_20140108_125204_7.html