Kopiere data fra hjemmeområde på UMB til hjemmeområde på NMBU

Dette er en veiledning på å flytte det gamle hjemmeområde på UMB over til hjemmeområde NMBU.

 • Hjemmeområdet på UMB har bokstaven H:
 • Hjemmeområdet på NMBU har bokstaven Z:
 1. Åpne Windows Utforsker.
 2. Gå inn på ditt UMB hjemmeområdet ved å velge bokstaven H:
  hjemme-umb-nmbu-1
 3. Velg mapper/filer du ønsker å kopiere. Hold CTRL knapp for å velge flere. CTRL+A for å velge alt.
  hjemme-umb-nmbu-2
 4. Høyreklikk på det markerte området og velg «Kopier» eller «Copy». Eller trykk CTRL+C.
  hjemme-umb-nmbu-3
 5. Gå inn på ditt NMBU hjemmeområdet ved å velge bokstaven Z:
  hjemme-umb-nmbu-4
 6. Høyreklikk og velg «Lim inn» eller «Paste». Eller trykk CTRL+V.
  hjemme-umb-nmbu-5
 7. Nytt vindu som viser status på kopieringen dukker opp.
 8. Mapper/filer vil nå være kopiert.