Kopiere data fra fellesområde på UMB til fellesområde på NMBU

Dette er en veiledning på å kopiere data fellesområde fra UMB til fellesområde på NMBU.

 • Fellesområde på UMB finner du på \\nmbu.no\Archive\UMB-Felles
 • Fellesområde på NMBU har bokstaven Y:
 1. Åpne Windows Utforsker
 2. Gå inn på UMB fellesområdet ved å skrive inn i adressefeltet: «\\nmbu.no\Archive\UMB-Felles» og bla deg fram til mapper/filer du vil kopiere.
  felles-umb-nmbu-1
 3. Velg mapper/filer du ønsker å kopiere. Hold CTRL knapp for å velge flere. CTRL+A for å velge alt.
  felles-umb-nmbu-2
 4. Høyreklikk på det markerte området og velg «Kopier» eller «Copy». Eller trykk CTRL+C.
  felles-umb-nmbu-3
 5. Gå inn på NMBU fellesområdet ved å velge bokstaven Y:
  felles-umb-nmbu-4
 6. Høyreklikk og velg «Lim inn» eller «Paste». Eller trykk CTRL+V.
  felles-umb-nmbu-5
 7. Nytt vindu som viser status på kopieringen dukker opp.
 8. Mapper/filer vil nå være kopiert.