Kablet Eduroam – Windows

På kontorene og lesesalene rundt på Campus, finnes det kablet nett tilgjengelig. Det benyttes vanlig eduroamautentisering, og nedenfor vises stegene for å koble til.

NB! Om 802.1x ikke er slått på i Windows, så må du slå det på først. Ekstern guide ligger her.

Først åpner du «Nettverks- og delingssenter», ved å høyreklikke på internettikonet til venstre for klokken og volum.

Open

 

Deretter klikker du på «Change adapter settings»

Change

Høyreklikk på «Local Area Connection» og velg så Properties.

Local Area

Endre innstillingene slik at det er likt som i vinduene nedenfor. Dette er for øvrig likt som for trådløs Eduroam.

Untitled

 

Innstillinger

 

Nå må du fylle inn påloggingsinformasjon, tilsvarende vinduet nedenfor.

pålogging

Når dette er gjort skal det bare være å koble PC’en til vegguttaket via en ethernet kabel.