Internett på SiÅs-hybel

(Kun for Campus Ås)

For å få tilgang til internett på SiÅs sine hybler/leiligheter du registrere din datamaskins (eller routers) MAC-adresse. Dette er mulig å gjøre selv. Du må sitte på NMBU sitt nettverk for å få tilgang til denne registreringssiden (via VPN eller på en datasal).

NB: Alle som bruker nettverket til NMBU skal bruke oppdatert antivirus. NMBU anbefaler Microsoft Security Essentials som er gratis. De kan lese mer antivirus og sikkerhet her.

Det er kun mulig å registrere en fysisk adresse (MAC-adresse) per hybel, dette gjelder også dubletter og familieleiligheter. Hvis du vil ha flere maskiner på nett, kan du kjøpe en ruter og registrere denne.

Gå til https://egeit.umb.no/studby/, for å komme til innloggingssiden for registrering. NB! Hvis du gjør noe feil må du logge ut og logge inn igjen. Fram- og tilbakeknappene fungerer ikke. Merk og at når registreringen er ferdig vil det ta opp mot 20-30 min før det blir koblet til. Hvis du enda ikke får koblet til kan du prøve å koble fra kontakten i veggen og koble den til igjen.

Nedenfor finner du en liste med guider for hvordan man registerer en datamaskin og dens mac-adresse på forskjellige enheter.

Windows 8.1

Mac OS X

Rutere:

Det finnes litt for mange rutere til at vi kan lage en guide til alle, men i grove trekk er prosedyren som følger:

På mange enheter vil løsningen være å «plusse på en» på det siste tegnet i adressen printet under enheten, for eksempel vil en enhet hvor adressen oppgitt under ruteren er «01-23-45-67-89-ab» som regel fungere dersom den registreres med hos SiÅs med adressen «01-23-45-67-89-ac». Grunnen til dette er at en MAC-adressen oppgitt under ruteren er for det lokale nettet, ikke for det globale (Local Area Network, Wide Area Network). Dersom dette ikke fungerer for deg etter 20 minutter kan du prøve stegene under.

Koble datamaskinen til ruteren, enten med kabel eller trådløst. Finn nett- eller IP-adressen til ruteren, som regel trykket under selve enheten (dette vil også variere fra produkt til produkt, men du ser etter noe som ligner på enten http://routerlogin.net eller 192.168.1.1). Brukernavn og passord oppgis normalt samme sted som adressen, ofte «administrator» og «password» eller lignende.

På enkelte enheter vil du få et valg om å bruke enkel eller avansert visning for innstillingene på enheten, denne veiledningen tar utgangspunkt i avansert.

Når du har kommet til kontrollpanelet til ruteren finnes informasjonen du trenger vanligvis under «Internet settings», «WAN settings» eller lignende. På mange enheter vil du få et valg om å bruke standard MAC-adresse, klone datamaskinens eller bruke en egendefinert adresse. Det enkleste er å bruke standardadressen, på endel enheter vil adressen som da brukes være den som er trykket i vinduet under valget om egendefinert adresse.

Nå kan du registrere adressen hos SiÅs og du vil etter alt å dømme ha internettilgang innen 20 minutter.

Om du trenger hjelp med å finne MAC-adressen på ruteren din eller opplever at du fortsatt ikke får nett kan du ta den med til Datatjenestens kontor, så hjelper vi deg. Husk å ta med både ruter og strømforsyning.

 

Forrige