Installasjon av SAS og JMP

For å kunne få SAS og JMP installert på privat maskin, må emneansvarlig/veileder sende en e-post til it@nmbu.no med tillatelse om at du skal ha programmet. Denne mailen må inneholde det fulle navnet på personen som skal få programvaren.

Vi trenger også personlig oppmøte ved skranken vår i Sagabygget 1. etasje og fremvisning av gyldig legitimasjon før vi kan installere programvaren på maskinen din.