Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU

Bakgrunn

Informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet er kritisk for NMBU. Systemer og infrastruktur for behandling av informasjon skal være pålitelige i bruk og sikre at tilgangen til informasjon følger NMBUs regler. Personopplysningsloven (POL) med forskrift (POF) stiller krav til NMBUs behandling av personopplysninger.

Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU (PDF)

Som en del av informrasjonssikkerhetspolicyen er det utarbeidet en del retningslinjer:

Listen vil bli utvidet etter hvert som retningslinjene er klare og godkjent av sikkerhetsansvarlig.