Importere favoritter i Microsoft Edge

Ny versjon av Microsoft Edge nettleseren har blitt installert på alle maskiner. Hvis man har favoritter fra Internet Explorer, den forrige versjonen av Edge eller andre nettlesere, kan disse importeres inn manuelt hvis ønskelig.

Microsoft Edge har nå dette ikonet

Åpne Microsoft Edge og velge ‘Import Favorites’

Her velger du hvilken nettleser du vil importere fra og hva du vil ta med. Hvis det kun ønskes favoritter, huke bort resten av valgene

Når import er gjort blir favorittene synlig under ‘Favorites bar’

For å aktivere visningen av Favorites bar, trykke på knappen med de tre prikkene i skjermbildet ovenfor og velge ‘Show favorites bar’ eller trykke Ctrl+Shift+B på tastaturet.