IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn

NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg.

Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase.

IKT-reglementet

IKT-reglementet for NMBU inneholder følgende hovedtemaer:

  • Ressursbevissthet – pålegg om å bruke IKT-ressursene riktig
  • Informasjonssikkerhet / datasikkerhet – pålegg som følger av dette
  • Eierskap til data og innsyn – reguleringer og retningslinjer omkring dette.
  • Disiplinære tiltak som følge av brudd på IKT-reglementet.

IKT-reglement for NMBU (PDF)
IKT-reglement for NMBU_en – Engelsk (PDF)