Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS

Innledning
Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem (FS).
Klagesensorer må registreres i klagekommisjon i FS for at de kan utføre digitalt en ny vurdering etter klage (ha tilgang til besvarelse (-er) i WISEflow og registrere karakter (-er) i WISEflow eller Fagpersonweb.
Veiledning gjelder klagesaker både på gradsoppgaver og emner.

Ansvarsfordeling/rutine
Studieavdelingen oppretter én klagekommisjon per emne når klagesak registreres i FS. Dersom fakultetet ønsker å opprette klagekommisjon på forskudd, må fakultetet opprette klagekommisjonen selv.
Det er fakultetets ansvar å registrere intern og ekstern klagesensor i klagekommisjon i FS for emnet eller gradsoppgave.
Dersom det er flere klagekommisjoner som skal benyttes per emne/gradsoppgave, må alle opprettes i FS (som separate kommisjoner).
Utfyllende informasjon om behandling av klage på karakter
Behandling av klage på karakter i WISEflow

Forutsetninger
For å registrere ekstern klagesensor i klagekommisjon, må han/hun være:
1. registrert som person,
2. registrert som fagperson,
3. oppnevnt som sensor ved fakultetet.
Dersom ekstern person ikke er registrert som fagperson og/eller oppnevnt som sensor i FS, sjekk veiledning: Hvordan registrere ny ekstern fagperson og oppnevne sensor i FS

Rapporter i FS
For å holde oversikt over oppnevne sensorer/klagesensorer ved fakultetet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.

Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
FS501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.

For å holde oversikt over klagesensorer registrert i klagekommisjon per klagesak ved fakultetet, bruk rapport: FS.579.001 Begrunnelse og klage.
Mer informasjon om rapportene om klage finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Innhold:
Klagesak og vurderingskombinasjon
Opprett klagekommisjon i FS
Registrer klagesensorer i klagekommisjon

Klagesak og vurderingskombinasjon

Topp-nivå (dvs. vurdkomb: L, S, M, O, etc.)
Klagesaker registreres som regel på emnets vurderingskombinasjons topp-nivå (dvs. vurdkomb: L, S, M, O, etc.). Dette gjelder særlig klager på gradsoppgaver, emner med avsluttende eksamen i WISEflow og alle andre emner som ikke ble gjennomført i WISEflow (f.eks. eksamen i Canvas).

Under-nivå (dvs. vurdkomb: L-1, L-2, etc.)
I noen tilfeller blir klagesaker registrert av studieavdelingen på vurderingskombinasjonens under-nivå (dvs. L-1, L-2). Dette gjelder særlig klager på emner med delprøve i WISEflow, slik at klagesensorer har tilgang til besvarelse (-er) i eksamenssystemet. Etter at en ny vurdering er registrert på under-nivå, registrerer studieavdelingen resultatet på topp-nivå slik at det blir tilgjengelig for studenten.

Oversikt over vurderingskombinasjon registrert på klagesak
For å sjekke på hvilke vurderingskombinasjons-nivå en klagesak er registrert, kan fakultetet bruke «Begrunnelse og klage»-bilde (Vurdering -> Bilder -> Begrunnelse og klage) eller rapport: FS.579.001 Begrunnelse og klage.

Hvordan sjekke vurderingskombinasjon i «Begrunnelse og klage»-bilde
Hvordan sjekke vurderingskombinasjon i rapporten FS.579.001 Begrunnelse og klage

Opprett klagekommisjon i FS

Studieavdelingen oppretter én klagekommisjon per emne når klagesak registreres i FS. Dersom fakultetet ønsker å opprette klagekommisjon på forskudd, må fakultetet opprette klagekommisjonen selv.

Åpne «Kommisjon med sensorer»-bilde (Vurdering -> Bilder -> Sensor / kommisjon -> Kommisjon med sensorer), søk opp emne i riktig vurderingsperiode.
For å opprette en klagekommisjon, klikk på den øverste delen av bildet, og deretter på «Ny rad».

Skriv inn i den nye raden:
– emnekode.
– vurderingskombinasjon (se avsnitt: Klagesak og vurderingskombinasjon).
– tid.
– kommisjonnummer (løpende tall).
– sett «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.
Du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C på raden over og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V.
Trykk «Enter» for å lagre.

Opprett så mange klagekommisjoner som planlagte kombinasjoner med interne og eksterne klagesensorer i emnet. Oppgi gjerne kommisjonsnavn for å kunne holde oversikt over klagekommisjoner.

Registrer klagesensorer i klagekommisjon

Søk opp eksisterende klagekommisjon for emnet i «Kommisjon med sensorer»-bilde (dersom du har den åpen, trenger du ikke å gjøre det på nytt).
Klagekommisjoner er alle kommisjoner som har registrert «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.

Registrer intern og ekstern klagesensor i denne klagekommisjonen.
Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn følgende informasjon for intern klagesensor:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (INTERN).
og deretter for ekstern klagesensor (sensorens rolle: EKSTERN).
Klikk «Enter» for å lagre.

Da er klagesensorer registrert i klagekommisjon i FS.

Relaterte veiledninger:
Behandling av klage på karakter i WISEflow
Hvordan registrere ny ekstern fagperson og oppnevne sensor i FS
Hvordan registrere sensor i kommisjon for emne i FS
Hvordan registrere sensorer i kommisjon for gradsoppgave i FS og WISEflow