Home Office – Linux

Hva er spesielt med Linux?

Linux har tradisjonelt hatt dårligere RDP-støtte enn Windows og Mac grunnet en mindre brukergruppe, lavere interesse fra Microsoft for å påse støtte og alternative protokoller for oppkobling til Linuxtjenere.

Hva er spesielt med portal.nmbu.no og RDP-filene der?

Portal.nmbu.no benytter Remote Desktop Gateway Pluggable Authentication and Authorization (RDP PAA). I praksis betyr det at man autentiserer seg på portal.nmbu.no og får lastet ned en RDP-fil som refererer til den autentiserte sesjonen.

Støtte i Linux

FreeRDP prosjektet fikk støtte for RDP PAA 22.05.2018, men siden den gang har det ikke kommet noen offisielle nye utgaver av FreeRDP. Man er derfor avhengig av å kunne installere en nyere versjon av FreeRDP 2x enn den som typisk er tilgjengelig i pakkebrønnene til de vanligste Linux-distribusjonene.

For Ubuntu finnes det en egen PPA pakkebrønn som forenkler det noe:
https://launchpad.net/~remmina-ppa-team/+archive/ubuntu/remmina-next

Dessverre er vi ikke kjent med et grafisk påbygg for FreeRDP som støtter RDP PAA pr skrivende stund 03.07.2018, så man må benytte kommandolinje eller en manuell snarvei for å starte RDP filen som lastes ned.

Fremgangsmåte

1:            Gå til https://portal.nmbu.no (du finner portal-dokumentasjon her)
2:            Logg på med din NMBU-identitet. Benytt OTP for å få tilgang til alle tjenester.
3:            Velg en RDP-ressurs, og last ned launchXXXX.rdp-filen.
4:            I kommandolinjen må du skrive enten

For Prebuilds:          $ /opt/freerdp-nightly/bin/xfreerdp <sti-til-.rdp-fil>
For Ubuntu PPA:     $ xfreerdp <sti-til-.rdp-fil>