Hjemmeområdet for studenter

Hjemmeområdet på NMBU (Remote Office)

Har du problemer med lisensfeil i remote office? Se her.

Som student ved NMBU har du ditt eget hjemmeområdet på skole pc-ene hvor du kan lagre filer. Dette området kommer du automatisk til når du logger deg på en datamaskin på en datasal ved NMBU. Det er også mulig å tilgang til dette hjemmeområdet fra din egen datamaskin via såkalt Remote Office. Fremgangsmåten finner du i guidene under:

Windows


Mac OSX


 

 

 

 

 

Gamle mapper og filer (UMB og NVH)
Det er fortsatt mulig å finne igjen gamle filer og mapper fra UMB/NVH. Nedenfor følger en link med guide på hvor du finner dette.
Gamle mapper og filer

 

Forrige