Gitlab (informasjon på norsk)

Om tjenesten

Gitlab.com tilbyr funksjonalitet som blant annet disse:

  • Git. Tjeneste for versjonskontroll av kildekode.
  • Issue tracking. Opprette og følge opp f.eks. innmeldte feil for et datasystem, forbedringsforslag, o.l.
  • Continuous Integration (CI). Opprette automatisering av bygg, test og deploy (installasjon) av datasystemer.
  • Epics og roadmaps. Verktøy for å systematisere planverk i forbindelse med utvikling av datasystemer. Brukes for å gi prosjekteiere oversikt over målbildet for datasystemet, og hvilke oppgaver som må løses på vei dit.

Alle dataene lagres på servere i USA.

Vilkår

Før du tar i bruk tjenesten plikter du å sette deg inn i, og å overholde, vilkårene Gitlab har satt, samt våre retningslinjer.

Gitlab terms and conditions

Gitlab har publisert sine vilkår her.

NMBU retningslinjer

Når du ikke lenger oppfyller vilkårene for tilgang til gratis-lisens, må du melde i fra til IT-avdelingen.

I og med at våre retningslinjer vil kunne justeres over tid, er det viktig at du jevnlig oppsøker denne dokumentasjonen for å få med deg eventuelle endringer.

Sensitive data

Sensitive data skal ikke lagres i tjenesten. Eksempler på sensitive data:

  • Passord
  • Infrastruktur-spesifikk informasjon
  • Personopplysninger

Hvordan få tilgang

NMBU har fått tilgang på en «educational license», som gjør at studenter og undervisere får gratis tilgang til å bruke Gitlab.com. Fra lisensvilkårene:

“Students” shall mean individuals enrolled at least part-time at an educational institution. “Faculty” shall mean those individuals teaching the Students.

Dersom du oppfyller kravene til slik educational license, kan du ta kontakt med IT-avdelingen, som da vil ordne lisens for deg. Før du sender henvendelsen oppfordres du til å lese gjennom retningslinjene, og i henvendelsen bekrefte at du har satt deg inn i og godkjenner disse retningslinjene.

Studenter og kursdeltakere oppfordres til å ta kontakt med kursledelsen for tilgang.

Kun brukere med nmbu.no-adresse har adgang til NMBU sitt Gitlab-område.

For kursholdere / undervisere

Som kursholder får du rollen «owner». Din tilgang vil ha en uløpsdato («expiration date») på ca ett år. Dersom du nærmere utløp har behov for å fornye tilgangen tar du kontakt med IT-avdelingen.

Rollen som «owner» gir deg tilgang til å invitere studenter til den eller de gruppene du  har maintainer-rolle i. Studenter skal registreres med en fornuftig utløpsdato, typisk 1. september for kurs avhold i vårsemesteret, og 1. februar for kurs avhold i høstsemeteret. Du må informere studentene om at de selv har ansvaret for å hente ut sine egne data innen utløpsdatoen.

IT-avdelingen vil med jevne mellomrom gå over og slette data (herunder grupper og prosjekter) som ikke er i bruk. For å være sikker på at du ikke mister noe data er det derfor viktig å hente det ut innen uløpsfristen.