Gamle mapper og områder for UMB/NVH (i NMBU)

Det er fortsatt mulig å se og kopiere dine gamle filer fra UMB/NVH. Det er dog ikke muligheten for å lagre noe mer data på disse gamle områdene. Nedenfor finner du fremgangsmåte for å se igjen disse gamle områdene. NB! Dette må gjøres fra en NMBU PC eller via remote desktop.

1. Åpne et nytt mappevindu

guide_filer1

2. Skriv inn ønsket filbane i adressefeltet. Eksempelet under viser banen til en students gamle hjemmeområde.

guide_filer2

Banen for gammelt hjemmeområde til studenter er:

\\nmbu.no\archive\student\home\»ditt brukernavn»

Tilsvarende kan man skrive inn andre filerbaner for å få tilgang til andre gamle mapper

Tidligere S (NVH):

\\nmbu.no\archive\student\nvh\info\studinfo

Tidligere K (UMB):

\\nmbu.no\archive\student\umb\felles\kopi

Tidligere M (for IMT studenter):

\\nmbu.no\archive\student\umb\imt\maskinkons\studentdata

Tidligere L (for ILP studenter):

\\nmbu.no\archive\student\umb\ilp\kurs

Tidligere I:

\\nmbu.no\archive\student\umb\prog

Tidligere J (for enkelte datasaler):

\\nmbu.no\archive\student\umb\saler\»navnet på datasalen»

NB: Mapper som krever spesialtilganger er ikke åpnet for alle. Dette åpnes på forespørsel,

 

 

Artikkelen oppdateres fortløpende