Forbud mot automatisk videresending av e-post fra NMBUs e-postsystem for ansatte.

Som ansatt, enten vitenskapelig eller teknisk/administrativ, er det sjanse for at du i ditt arbeid fra tid til annen behandler personopplysninger/sensitive personopplysninger/virksomhetskritisk informasjon.

NMBU må ha kontroll på disse opplysningene. Dersom din e-post automatisk ukryptert videresendes ut av NMBU sitt e-post-system kan vi ikke garantere for at opplysninger behandles sikkert i alle ledd.

Retningslinjen, https://lsis.nmbu.no/display/GN/Forbud+mot+automatisk+videresending+av+e-post+fra+NMBUs+e-postsystem+for+ansatte, vil iverksettes 26. april 2021.