Folder Redirection

Hva er «Folder Redirection»

«Folder Redirection» er en synkroniseringsfunksjon i Windows som automatisk kopierer dine data til ditt hjemmeområde. På denne måten er du sikret at dataene blir tatt backup av siden de ligger på NMBU sine servere. Du vil også være sikret mot disk-krasj på din lokale pc, tyveri osv. Har du flere pcer slipper du å kopiere data mellom disse da dette blir gjort automatisk i bakgrunnen. Merk at «Folder Redirection» IKKE er det samme som en sikkerhetskopi – les mer i avsnittet «Begrensninger med Folder Redirection» nederst på siden.

Hvordan fungerer «Folder Redirection»?

Som standard vil «Folder Redirection» være satt på for «Documents» og «Favorites» mappene, dette kan du se ved at disse mappene har en grønn sirkel med en pil i Windows utforsker. Ta kontakt med IT-avdelingen dersom dette ikke er på hos deg.

Mapper som synkroniseres har en grønn sirkel

Mapper som synkroniseres har en grønn sirkel

Når maskinen din er koblet til NMBU sitt nettverk og du lagrer filer til disse mappene, lagres filen direkte på serveren hos NMBU. I tillegg legges en kopi lokalt i mappen «Documents» eller «Favorites». Det samme gjelder når du ikke er på NMBU men har internett tilkobling[1]. Da blir også filene lagret direkte til NMBU sine servere. Jobber du med filer når du ikke er koblet til nett vil disse blir lagret lokalt for så å bli synkronisert opp mot NMBU sine serverne når du er koblet til nett eller tilbake på NMBU sitt nettverk. Det er alltid den nyeste filen som vinner. OBS har du valgt å ikke ha en sikker NMBU pc, vil du ikke få synkronisert filene annet enn når du er koblet til NMBU sitt nettverk.

Du kan når som helst se status på synkroniseringen via Sync Center. For å åpne Sync Center trykker du på «Start» og skriver «Sync Center». Du får da opp snarvei til programmet slik som på bildet under:

Starte Sync Center

Starte Sync Center

I Sync Center kan du se status for synkroniseringen, samt hvordan det er satt opp. Her vil også eventuelle feilmeldinger vise.

Status for synkronisering

Status for synkronisering

Begrensinger med «Folder Redirection»

«Folder Redirection» er en type synkronisering og må ikke forveksles med sikkerhetskopi eller backup. Sletter du et dokument mens du er offline blir dette slettet fra NMBU serverne når du er online.

Så lenge filer blir lagret mens pcen er offline er disse naturligvis ikke blitt synkronisert over til NMBU sine servere. Ved lengere perioder uten nett kan det være smart å sørge for at ikke synkroniserte filer blir tatt backup av på en alternativ måte.

Data som lagres lokalt på din pc som ikke er i de mappene som har «Folder Redirection», blir ikke synkronisert og du må selv sørge får lagre disse dataen forsvarlig og i henhold til IKT-reglementet.

Alle dataene som ligger lagret på ditt hjemmeområde på NMBU-serveren blir det tatt backup av tre ganger daglig. Har du slettet et dokument som har vært synkronisert til serveren før forrige backup, vil det derfor være mulig å hente dette tilbake.

Synkronisering blir aldri raskere enn båndbredden på nettet du er koblet opp til. Dvs vil si at sitter du på en nett med dårlig hastighet, så blir det dårlig hastighet på synkroniseringen også.

 

[1] Hvis Windows detekterer internett tilkoblingen som veldig sakte vil ikke synkroniseringen starte for å spare båndbredde.