Folder Redirection og Offline Files

Hva er «Folder Redirection»

«Folder Redirection» er en funksjon i Windows som omdirigerer standardmapper fra lokal maskin til et nettverksområde. På denne måten lagrer du data på NMBU sine servere i stedet for lokalt når du f.eks lagrer et dokument under mappen «Documents»

Hva er «Offline Files»

«Offline Files» er en funksjon i Windows som automatisk synkroniserer filer fra server til lokal maskin. Dette gjør at du kan jobbe mot ditt vanlige dokumentområde selv om du ikke er tilknyttet NMBU sitt nettverk. Data vil synkroniseres tilbake neste gang du er tilkoblet NMBU sitt nettverk. Dette gjør at du er bedre sikret ved feil på din lokale pc, tyveri osv. Har du flere pcer slipper du å kopiere data mellom disse da dette blir gjort automatisk i bakgrunnen. Merk at «Offline Files» IKKE er det samme som en sikkerhetskopi – les mer i avsnittet «Begrensninger med Offline Files» nederst på siden.

Hordan fungerer «Folder Redirection»

«Folder Redirection» er aktivert for «Documents» og «Favorites» mappene når du benytter en standard NMBU maskin. Dette kan du se ved å velge Properties på mappen og se under feltet «Location»

Denne peker da mot Z:\Documents i stedet for en lokal mappe C:\users\<brukernavn>\Documents
(Z: = \\nmbu.no\my\home\)

 

Hordan fungerer «Offline Files»

«Offline Files» er aktivert for «Documents»- og «Favorites»mappene. Dette kan du se ved at disse mappene har en grønn sirkel med en pil i Windows utforsker. Ta kontakt med IT-avdelingen dersom dette ikke er på hos deg.

Mapper som synkroniseres har en grønn sirkel
Mapper som synkroniseres har en grønn sirkel

Når maskinen din er koblet til NMBU sitt nettverk (gjelder også DirectAccess) og du lagrer filer til disse mappene, lagres filen direkte på serveren hos NMBU. Jobber du med filer når du ikke er koblet til nett vil disse blir lagret lokalt for så å bli synkronisert opp mot NMBU sine servere neste gang er koblet til NMBU sitt nettverk. Det er alltid den nyeste filen som vinner.
OBS: Har du valgt å ikke ha en fulladministrert NMBU PC, mangler du DirectAccess. Du vil da kun få synkronisert filene når du er tilkoblet nett på campus.

Du kan når som helst se status på synkroniseringen via Sync Center. For å åpne Sync Center trykker du på «Start» og skriver «Sync Center». Du får da opp snarvei til programmet slik som på bildet under:

Starte Sync Center

Starte Sync Center

I Sync Center kan du se status for synkroniseringen, samt hvordan det er satt opp. Her vil også eventuelle feilmeldinger vise.

 

Status for synkronisering

Status for synkronisering

«Folder Redirection» og Remote Desktop.

Når du jobber via NMBUs Remote Desktop-løsninger er også «Folder Redirection» satt på for «Documents» og «Favorites» mappene, slik at du skal ha tilgang til de samme dokumentene og favorittene dine som du har på din vanlige NMBU klient. I tillegg er «Folder Redirection» aktivert for mappene «Desktop», «Downloads», «Music», «Pictures» og «Videos» på standard applikasjoner og arbeidsflaten HomeOffice. Disse peker da mot Z:\RDS\Shared\<mappenavn>.

Begrensinger med «Offline Files»

 

«Offline Files» er en type synkronisering og må ikke forveksles med sikkerhetskopi eller backup. Sletter du et dokument mens du er offline blir dette slettet fra NMBU serverne når du er online.
Så lenge filer blir lagret mens PCen er offline er disse naturligvis ikke blitt synkronisert over til NMBU sine servere. Ved lengere perioder uten nett kan det være smart å sørge for at ikke synkroniserte filer blir tatt backup av på en alternativ måte.
Data som lagres lokalt på din PC og som ikke er i de mappene som har «Offline Files» aktivert, blir ikke synkronisert. Du må selv sørge får lagre disse dataen forsvarlig og i henhold til IKT-reglementet.
Alle data som ligger lagret på ditt hjemmeområde på NMBU server blir det tatt backup av. Har du slettet et dokument som har vært synkronisert til serveren før forrige backup, vil det derfor være mulig å hente dette tilbake.
Synkronisering blir aldri raskere enn båndbredden på nettet du er koblet opp til. Dvs vil si at sitter du på en nett med dårlig hastighet, så vil det også bli dårlig hastighet på synkroniseringsjobben.

[1] Hvis Windows detekterer internett tilkoblingen som veldig sakte vil ikke synkroniseringen starte for å spare båndbredde.