Flytting og backup av epost

Følg denne veiledningen for å kopiere over epost fra UMB-kontoen i Outlook. Har du ikke hentet inn UMB-epost i Outlook, må du gjøre det først (se egen guide). Du kan kopiere både hele mapper og eposter enkeltvis.

Alternativ 1: kopiere mapper

1. Høyreklikk på din epostkonto for NMBU og velg New Folder. Skriv inn et passende navn (her kalles den old inbox).

outlook-newfolder

old-inbox-outl

2. Finn mappen som du vil kopiere under UMB epost. Høyreklikk på denne og velg Copy Folder.

old-inbox-copy

3. I dialogboksen som dukker opp, blir du spurt om hvor du vil plassere kopien av den valgte mappen. Velg mappen som du opprettet i steg 1 og trykk OK.

copy-to-outl

Alternativ 2: kopiere eposter enkeltvis

1. Merk eposten(e) du vil kopiere. Hold SHIFT-tasten nede hvis du vil merke flere.

2. Høyreklikk på det merkede området og trykk Copy.

3. Trykk på en mappe under NMBU-kontoen (evt opprett en ny mappe). Trykk  tastekombinasjonen CRTL+V.