Flytte mange lenker fra Fronter til Canvas

Hvis du skal flytte 50+ lenker fra Fronter som er opprettet som lenker og ikke ligger på en side kan det være mildt sagt frustrerende.

Her er hittil beste metode:

 1. Eksporter mappen der linkene ligger. De blir da html dokumenter
 2. Åpne mappen lokalt og fjerne filer som ikke er linker.
 3. For å få ut titlene kjør følgende kommando fra command prompt(https://stackoverflow.com/questions/932356/how-can-one-extract-the-names-of-files-in-a-folder-as-text):
  c:> cd directory
   c:> dir > files.txt
 4. For å få ut innholdet i filene kjører du denne(https://www.howtogeek.com/howto/keyboard-ninja/keyboard-ninja-concatenate-multiple-text-files-in-windows/):
  for %f in (*.html) do type "%f" >> aggregate.txt
 5. Ta innholdet i de nye filene i en teksteditor. Kjør søk og erstatt til du kun sitter igjen med rene titler og lenker.
 6. Kopier disse i hver sin kolonne i ett excelark; link foran tittel
 7. I kolonnen før legger du til
 8. <p><a href="
 9. I kolonnen i mellom legger du til
  ">
 10. I kolonnen etter legger du til
  </a></p>
 11. I kolonnen etter det slår du sammen alle feltene foran med en formel (=B1&C1&D1&E1&F1)
 12. Kopier den siste kolonnen inn på en side i Canvas i HTML-redigering.