Fjernadministrasjon for IT-problemer

Ved NMBU tilbyr IT-avdelingen fjernadministrasjon dersom vanlig brukerstøtte pr. telefon ikke løser et problem. Fjernadministrasjon må avtales med IT-support.

Internt på campus løses dette med Remote Desktop. For maskiner utenfor campus løses dette med Teamviewer.

For å gjennomføre fjernadministrasjon med Teamvewer må du åpne følgene nettsted:

http://get.teamviewer.com/4zhy73d

Velge å kjøre programmet. Du vil da få oppgitt en ID og et passord som du må formidle til IT-support, og de vil da ha tilgang til din maskin, uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

Linken virker også for Linux. Du må da pakke opp et arkiv som inneholder et wine-bibliotek, og kjøre den vedlagte fila «teamviewer».