Fjern gammel UMB konto fra outlook

Mange opplever at de må trykke «Send/Receive» for at Outlook skal sende epost. Årsaken er at gamle UMB epost-servere er skrudd av, men at kontoen fremdeles ligger i outlook. Kontoen kan fjernes på 2 alternative måter.

1) I «Folder pane» på venstre siden i outlook der fornavn.etternavn@umb.no kan du høyreklikke på denne adressen, og velge «Remove fornavn.etternavn@umb.no».

2) For noen virker ikke løsning 1. Da trykker du på «File» -> «Account settings» -> «Account settings» -> markerer fornavn.etternavn@umb.no i lista og trykker «Remove».

Kontakt IT-ansvarlig hvis problemer eller spørsmål rundt dette.