FagpersonWeb – send e-post

Send e-post

E-post er tilgjengelig fra studentsiden, emnesiden og studieprogramsiden. Fagpersonen kan sende e-post til de studentene som vises i studentlisten. E-postfunksjonen tar hensyn til det som er valgt i filteret i studentfanen, slik at det er mulig å sende e-post til for eksempel bare ett undervisningsparti, ett kull eller undervisningsmeldte i ett emne.

Fanen studenter

Når fagpersonen trykker på Send e-post-knappen på en av disse sidene, får han opp følgende popup:

Send e-post

Overskriften i popupen indikerer hvem den er sendt til. Hvis e-posten sendes fra studentsiden, vises navnet på studenten. Hvis e-posten sendes fra emnesiden eller studieprogramsiden, vises de valgene som er gjort i filteret.

Hvis én eller flere studenter mangler e-postadresse, får fagpersonen et varsel om dette.

Velg mottakere

Fagpersonen kan velge å sende e-post til privat-adresse, institusjonsadresse, eller begge deler. Hvis en student ikke har den valgte adressetypen, blir e-posten sendt til den andre.

Fagpersonen kan fjerne enkeltmottakere på listen ved klikke på krysset ved siden av studentens navn, eller fjerne alle ved å klikke på knappen Fjern alle mottakere.

Mottakere som fjernes blir lagt i en egen liste, som kan hentes fram ved å klikke på lenken Vis fjernede mottakere. Fjernede mottakere kan tas inn i mottakerlisten igjen ved å klikke på plusstegnet ved siden av studentens navn:

Viser fjernede mottakere
Viser fjernede mottakere

Sende og arkivere e-post

For å få sendt e-posten må både emne- og tekstfeltet fylles ut. Fagpersonen kan velge hvor lenge e-posten blir liggende i studentens dokumentarkiv (standard er 6 måneder).NMBU har åpnet for at e-post skal vises i Studentweb, så e-posten blir tilgjengelig for studenten på Studentweb.

Tilgangsbegrensning

For å kunne se studentsiden for en student, må fagpersonen ha en eller flere roller som gir tilgang til studenten. Rollen må også være aktiv, det vil si at sluttdato for rollen ikke kan være passert. Følgende roller gir tilgang til studentsiden:

Denne fanen har tilgangskontroll basert på roller:

  • Fagpersonen må ha en rolle på emnet, en undervisningsenhet på emnet, eller en undervisningsaktivitet, studieprogramrolle, kull- eller klasserolle på et studieprogram knyttet til emnet, eller stedrolle på institusjonsnivå for å få se studentfanen.
  • Fagpersonen kan kun se studenter som har en undervisnings- eller vurderingsmelding på emnet innenfor gyldighetsperioden for rollen, og kun for terminer til og med inneværende termin.
  • Fagpersoner med rolle på undervisningsenhet kan kun se studenter med undervisningsopptak til enheten
  • Fagpersoner med rolle på en undervisningsaktivitet av typen fellesaktivitet eller en timeplan som hører til en fellesaktivitet, kan se alle studenter som har undervisningsopptak til undervisningsenheten aktiviteten tilhører
  • Fagpersoner med rolle på en undervisningsaktivtet av typen undervisningsparti eller en timeplan som hører til et undervisningsparti, kan kun se studenter på sitt eget parti.
  • Fagpersoner med rolle på et studieprogram, et kull eller en klasse kan kun se sine egne studenter
  • Fagpersoner med stedrolle på institusjonsnivå kan se alle studenter som har vært aktive på emnet innenfor gyldighetsperioden for rollen
  • Saksbehandlere kan se alle studenter for alle terminer

Hvis fagpersonen ikke har tilgang til å se alle studentene i en gitt termin, vises det et varsel om det: