Eposttilgang for studentorganisasjoner og foreninger

Utenfor Campus er Webmail for studentorganisasjoner tilgjengelig ved pålogging mot portal.nmbu.no med din personlige NMBU-ident fra nettleseren. Velg Webmail «No SSO – OrgUsers» og oppgi brukernavn og passord til studorg.

 

Delt mailboks for studentforeninger

Studentforeninger med epostkonto kan gjøres om til en delt mailboks, som igjen kan knyttes opp til ordinære brukere. Brukerne vil da kunne aksessere eposten til organisasjonen fra sin egen Outlook eller Webmail.

Les mer om hvordan en delt mailboks fungerer.

Meld inn sak til it@nmbu.no dersom dere ønsker en delt mailboks for deres studentforening.