Eposttilgang for studentorganisasjoner og foreninger

Studentforeninger med epostkonto er en delt mailboks i Office 365. Hvis du har tilgang til en delt mailboks, så vil denne dukke opp i din personlige NMBU Outlook.

Les mer om hvordan en delt mailboks fungerer.

Meld inn sak til it@nmbu.no dersom dere ønsker en delt mailboks for deres studentforening.