E-post OSX

osx_mail_no_01

I menyen til Mail velg Legg til konto..

osx_mail_no_02

Velg Exchange og Fortsett

osx_mail_no_03

Fyll inn fullt navn i  Navn feltet og full epostadresse
(fornavn.evt-mellomnavn.etternavn@nmbu.no) i epost adresse feltet,
nmbu-passord i passord feltet og Fortsett

osx_mail_no_04

Verifiser innholdet og Fortsett

osx_mail_no_05

Marker Mail, du kan også legge til andre tjenester som kalender og kontakter. Avslutt ved å trykke på Ferdig.