Epost OSX

Denne dokumentasjonen er skrevet til Mac OS X version 10.10 og nyere macOS-versjoner.

Åpne «Mail» applikasjonen på din mac og legg til konto som vist på bildet under.

Velg «Exchange» som server.

Velg «Logg inn»

Fyll så inn din informasjon.
Testbrukeren har epostadressen: gloria.hippo@nmbu.no

Dette må erstattes med din epostadresse: fornavn.etternavn@nmbu.no (evt. mellomnavn)

Forrige