E-post iOS

** For å kunne ha NMBU mailen på telefon, så er det av sikkerhetsmessige årsaker slik at telefonen må ha en kode. Touch identifisering  ved avtrykk  eller «swiping» av et mønster vil ikke kvalifisere som sikkert nok. Det vil da skape problemer og gi feilmeldinger.

Det er også mulig å benytte Microsoft sin offisielle Outlook app. 

Åpne Innstillinger

Velg Passord og kontoer og deretter Legg til konto.

Velg Microsoft Exchange

ios_mail_no_01

Fyll inn full e-postadresse (fornavn.evt-mellomnavn.etternavn@nmbu.no) og evt beskrivelse (Feks NMBU). Dersom du blir spurt om å sende informasjon til Microsoft for å finne innstillinger, kan du gjøre det. Skriv inn ditt NMBU-passord når det blir etterspurt.

ios_mail_no_02

Velg hva du vil synkronisere og lagre

ios_mail_no_03

Om du blir spurt om server og domain (Manuelt oppsett).
Server: epost.nmbu.no
Domain: nmbu.no