E-post iOS

** For å kunne ha NMBU mailen på telefon, så er det av sikkerhetsmessige årsaker slik at telefonen må ha en kode. Touch identifisering  ved avtrykk  eller «swiping» av et mønster vil ikke kvalifisere som sikkert nok. Det vil da skape problemer og gi feilmeldinger.

Åpne Innstillinger

ios_mail_no_00

Velg Mail, kontakter, kalendere og deretter Legg til konto.

ios_mail_no_01

Nå velger du Exchange.

ios_mail_no_02

I brukernavn feltet fyller du inn brukernavn@nmbu.no og i passordfeltet fyller du inn nmbu-passordet .

ios_mail_no_03

Se til at E-post er markert, du kan også legge til kontakter og kalendere. For å gjøre deg ferdig trykker du på Arkivere

Om du blir spurt om server og domain.
Server: epost.nmbu.no
Domain: nmbu