Epost i Fronter – Student

Logg deg inn i Fronter.
Velg «E-mail» fra menyen til venstre.
– Jeg ser ikke dette verktøyet.
Trykk på «Settings».
Trykk på «Add new mailbox» (til høyre).
Legg til informasjon som i bildet under:
fronter
Trykk «Save».

Er ikke epostverktøyet synlig?

I noen tilfeller vil ikke E-post dukke opp som alternativ under «Today» (Dagens).
– Scroll til nederst av siden.
– Trykk på «Customise Today», på høyre side.
– Velg «New Tool» (Nytt Verktøy), i det område du ønsker.
– Legg til «E-mail» (E-post) verktøyet.
– Trykk på «Save».

Epostverktøyet skal nå være synlig under «Today» (Dagens).
Legg til ny e-postkasse