Epost for lag og foreninger.

Fra og med 01.01.2014 , har lag og forenings konto som har vært i aktiv bruk senest des.2013, fått NMBU konto.
Dette medfører at den som står oppført som eier av kontoen, må sette nytt passord for denne.
Om foreningen er usikker på hvem dette er, eller om denne personen ikke lenger er NMBU student, må det sendes en epost til dt@nmbu.no.
Eieren av kontoen, logger på med sin egen nmbu bruker, velger foreningens brukernavn i drop down menyen og setter nytt passord for denne.
Passordbytte kan gjøres her: brukerdata.nmbu.no/passord
Om foreningens konto ikke har vært i bruk, kan denne åpnes igjen, ved å sende en epost til dt@nmbu.no.
Viktig:
Foreningsbrukeren er å anse som en ansattbruker. Dette medfører at guider for oppsett av epostklienter og bruk av webmail, skal følges som ansattbruker.